Návštěv :
Dnes :0
Týden :6
Celkem :17898
Librisek.cz
Čtenářské konto
:
:
Výpůjční doba :
Po9:00-17:00
Út12:00-17:00
St9:00-18:00
Čt12:00-17:00
9:00-17:00
So9:00-12:00
Nezavřeno

e-mail:
detske@knih-pi.cz

LEKCE PRO ZŠ

Knihovnické lekce a besedy probíhají vždy od začátku září do konce června. Závazné přihlášky na ně přijímáme již od druhé poloviny srpna a platí, že pokud chcete konkrétní termín či hodinu, je vhodné objednat se co nejdříve. Termíny se rychle plní. 


Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit - plněním úkolů, otázkami apod., povídání je navíc doprovázeno prezentací promítanou na plátně a čtením z knih.


Na všech lekcích se spolu s námi aktivně podílejí i vyučující jednotlivých tříd.


Chceme, aby čas strávený v knihovně nebyl pro děti nuda, aby našly cestu ke knize. Většina lekcí trvá okolo 45 minut. Záleží však také na tom, jak děti spolupracují.


Kamil neumí lítat (MŠ a 1. třída ZŠ)

Povídání na motivy knihy Kamil neumí lítat o malém špačkovi, který se místo létání naučil raději číst a trávil čas v knihovně. Nakonec však zjistil, jak je důležité mít i kamarády.

Lekce je určena dětem, které neabsolvovaly lekci při Pasování prvňáčků na čtenáře.

Cíl: Seznámit děti s knihovnou, ukázat jim, k čemu slouží a co zde mohou najít.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět

Průřezové téma:     Osobnostní a sociální výchova

Kompetence:           Kompetence k řešení problémů, Kompetence sociální
a personální, Kompetence komunikativní

 

O hrůzném padouchu Manfredovi (MŠ a 1. třída ZŠ)

Povídání nad úžasnou knihou o hrůzném padouchovi jménem Manfréd ukazuje dětem, že ne vždy se vyplácí dát na první dojem, a že čas od času stojí za to dát někomu druhou šanci. Vždyť celý příběh má šťastný konec a dokazuje, že
i ten největší zloduch se nakonec může změnit na velkého dobráka.

Cíl: Ukázat dětem v čem spočívají výhody slušného chování, a co naopak přináší, když se k lidem ve svém okolí nechováme hezky, trápíme je, ubližujeme jim, a nezáleží nám na nich.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět

Průřezové téma:     Osobnostní a sociální výchova

Kompetence:           Kompetence k řešení problémů, Kompetence sociální
a personální, Kompetence komunikativní

 

Knížka o knížce, aneb jak se rodí knížka (2. - 3. třída)

Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na motivy velice povedeného díla
Evy Mrázkové. Lekci provázejí úkoly pro děti a vtipné ilustrace.

Cíl: Ukázat i dětem v mladším školním věku, jak se rodí knížka, a co všechno
je k tomu potřeba znát a vědět.

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace

Kompetence:          Kompetence komunikativní

 

Seznámení s knihovnou (2. - 4. třída)

Při první návštěvě máme pro děti připravenou informační lekci, ve které je podle jejich věku seznámíme s chodem knihovny a hlavně dětského oddělení. Knihovnou je virtuálně provází literární postava Jarda Scotland.

Lekce je určena dětem, které neabsolvovaly lekci při Pasování prvňáčků na čtenáře.

Cíl: Děti zjistí, k čemu knihovna je, co si všechno můžou v knihovně půjčit a ti menší si připomenou, jak se chovat ke knize. 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět

Průřezové téma:     Osobnostní a sociální výchova

Kompetence:          Kompetence občanské, Kompetence komunikativní

 

3 české pověsti trochu jinak (2. – 4. třída)

Povídání nad trojicí knih Lucie Seifertové, které pojednávají o 3příbězích úzce spojených s českou historií.

Cíl: Seznámit děti trochu netradičně a vesele s českými dějinami a ukázat jim, že ani s historií se nemusejí nudit.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět

Průřezové téma:     Výchova demokratického občana

Kompetence:          Kompetence občanské, Kompetence komunikativní

 

Ilustrátoři (2.- 4. třída)

Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských knih a animovaných filmů.

Cíl: Cílem je seznámit děti s nejznámějšími českými ilustrátory dětské knihy, s jejich životem a dílem. To všechno v zábavném duchu plném aktivního zapojení dětí do povídání.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět

Kompetence:          Kompetence komunikativní

 

Než zazvoní potřetí (3.- 4. třída) 

Tak trochu jiná lekce. Lekce o divadle, děti poznávají podle básniček Jiřího Havla jednotlivá "divadelní" povolání. Zkusí si i roli herce, mima nebo dirigenta. Povídání je provázeno ilustracemi Karla Franty z knihy Než zazvoní potřetí. Děti jsou během celé lekce velmi aktivní.

Cíl: Seznámit děti s kulturním prostředím divadla, s povoláními, která se v divadle pohybují a dát jim možnost si některá z nich vyzkoušet na vlastní kůži.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět

Průřezové téma:     Osobnostní a sociální výchova

Kompetence:          Kompetence občanské, Kompetence komunikativní

Lidové pohádky (3.- 5. třída)

Zábavné povídání o lidových pohádkách. Děti si uvědomí rozdíl mezi lidovou
a autorskou pohádkou, hledají rozdíly mezi pohádkami od jednotlivých sběratelů ústní lidové slovesnosti a nakonec si sami vyzkouší zrychlenou verzi sběru lidových příběhů. Pro aktivní děti je tato lekce ideální.
Cíl: Uvědomit si rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou, seznámit se s nejznámějšími sběrateli ÚLS a uvědomit si, jak se techniky sběru ÚLS postupem času změnily. Mají sběratelé ÚLS co sbírat i v 21. století?.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět, Jazyk a jazyková komunikace

Kompetence:          Kompetence komunikativní 

Jak se vaří kniha (4.- 6. třída)

Děti si zjistí, jaké je to být spisovatelem, korektorem, ilustrátorem, a dozví se, co se všechno musí udělat, aby vznikla kniha. Součástí lekce je i krátké instruktážní video. Děti se dozví co bylo před knihou a jak a proč kniha vůbec vznikla. Do lekce jsou zapojeny i ne zcela tradiční tiskoviny a média, jako například faksimile Vyšehradského kodexu, Slovník antické kultury, tiskařský arch nebo reportáž ze skutečného tiskařského závodu.

Cíl: Ukázat dětem, že ke knize, kterou mohou držet v ruce je velmi dlouhá cesta.

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět, Jazyk a Jazyková komunikace

Kompetence:          Kompetence komunikativní

Dobrodružná literatura (4.-6. třída)

Na knize Příšerné paměti Odvážňákových odhalují děti pomocí úkolů rysy dobrodružné literatury, samy vymýšlejí dobrodružné příběhy, uvědomí si, co všechno může do dobrodružné literatury patřit, a jací jsou hrdinové, kteří
v dobrodružných knížkách vystupují. Děti jsou během celé lekce velmi aktivní, napínavý charakter představované knihy je zcela vtáhne do děje.
Cíl: Děti si uvědomí, jak spisovatel dosahuje napětí v knížce a samy se podílejí na tvorbě dalšího děje.

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace

Kompetence:          Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní

 

11 světů – současná česká ilustrace pro děti (4. – 6. třída)

Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských knih a animovaných filmů současnosti.
Cíl: Seznámit děti s ilustrátory, kteří se věnují ilustraci dětských knih v současné době, přiblížit jim jejich práci a upozornit je na rozdíly oproti práci klasických ilustrátorů.

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace

Kompetence:          Kompetence komunikativní 

Státní svátky (4.- 7. třída)

Přiblížení podoby a významu českých státních svátků v historickém kontextu, zábavnou a hravou formou.

Cíl: Provést děti alespoň částí českých dějin a nastínit jim souvislosti těchto událostí. Čím jsou vlastně významné dny, kdy nemusejí do školy a jejich rodiče do práce?

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět

Průřezové téma:     Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Kompetence:          Kompetence občanské, Kompetence komunikativní

 

Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře

Všichni prvňáčci navštíví knihovnu 2x. Nejdřív se seznámí s knihovnou, jak to v ní chodí a k čemu všemu slouží. Podruhé k nám přijdou složit „čtenářskou zkoušku“
a budou slavnostně pasováni na čtenáře. Pasováním je přitom neprovázejí jim známé knihovnice,ale sympatičtí literární hrdinové!

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět, Jazyk a jazyková komunikace

Průřezové téma:     Osobnostní a sociální výchova

Kompetence:           Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní

 

NOVINKA

VÁŽNĚ I NEVÁŽNE O POEZII (3. - 5. třída)

Představíme dětem různé druhy poezie, abychom jim ukázali, že poezie není jen nuda.

Cíl: Ukázat dětem, že i poezie se dá číst, a nejenom číst, ale třeba i poslouchat, kreslit a možná i něco víc J

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace

Kompetence:          Kompetence komunikativní


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 382 201 814 nebo na mailu detske@knih-pi.cz. Pokud máte zájem o lekci, kterou jste v naší nabídce nenašli, obraťte se na nás, rády tuto lekci doplníme.


Moc se těšíme na spolupráci a přejeme hezký den. 


Lucie Hrdličková a Klára Cendelínová

knihovnice dětského oddělení

 

Proces zabral 0.0387 sekund času a 0.86MB paměti.